संस्था

महिला बचत गट–

  1. दारिद्रय रेषे नविन यादीतील 7 गट.
  2. दा.रे. जुन्या यादीतील 70 गट.
  3. दा.रे. वरील 70 गट.