रोजगाराची उपलब्धता

स्वयंरोजगार–

  1. इंदिरा महिला स्वयंसहाय्यता संघ, अंकलखोप.
  2. पापड अगरबत्ती निळ फिनेल निरमा तयार करुन विकतात.